Bejegyzések

A Vénusz projekt

... meg kell találnunk azt a harmóniát, amelyről elődeink oly sokat tudtak. És mindenekelőtt új alternatívákat kell találni, igazi alternatívákat, nem pedig ennek a rendszernek újabb változatát, amely elevenen felfal bennünket.
(Roberta Esparza - A csend ajándéka, indián asszonyok bölcsessége)
   A kapitalista társadalom alapjául szolgáló elv és a szeretet elve összeférhetetlen. A szeretni képes emberek a jelenlegi rendszerben szükségképpen kivételek; a szeretet óhatatlanul marginális jelenség napjaink nyugati társadalmában. Nem annyira azért, mert a sok elfoglaltság nem teszi lehetővé a szerető magatartást, hanem inkább azért, mert a teljesítményközpontú, áruhabzsoló társadalom szelleme olyan, hogy csak a nonkonformista tud ellene sikerrel védekezni.     Azoknak, akik komolyan veszik a szeretetet, mint az egyetlen racionális választ az emberi lét kérdésére, arra a következtetésre kell tehát jutniuk, hogy társadalmi struktúránkban fontos és radikális változásokra van szükség ahho…

Az önimádat társadalma

Spiritual bypass

számos köldököt néztem

Vacak kis zsarnokocskák

A ruhakészítő

Vándorsólyom kisasszony különleges gyermekei

Metafizikai világlátás & méretre szabott gondviselés

az otthon elhagyása

A legközvetlenebb út

Elefántsuttogó